Přípravky dle nemocí
Produkty které obsahují ...
Navíc

Pro zdravý životní styl

      NOVÉ DVOJČÍSLO ČASOPISU SEBELÉČENÍ SI MŮŽETE ZAKOUPIT NA WWW.SANOTEKA.COM

                           

         

    

Soutěž

Výherce druhé soutěže s časopisem č.11,  se stala paní E. Juříková. Gratulujeme

 Soutěž:

Soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE:


Pořadatelem soutěže je společnost Sanotéka s.r.o. se sídlem Mostecká 273/21, Praha 1, IČ: 24221082.


Účastník soutěže je, osoba, která má zakoupen časopis Sebeléčení dvojčíslo č.12/2017-01/2018 v elektronické či tištěné podobě, starší osmnácti let, která akceptuje pravidla soutěže a odpoví-li správně na soutěžní otázku.

Soutěž je platná od 03.02.2018 do 13.02.2018

Výherce soutěže se stane osoba,  která má správnou odpověď, bude vylosován a současně bude mít zakoupen časopis Sebeléčení č.12/2017-01/2018.

Výherce bude vylosován 14.02.2018

Výherce bude o své výhře informován elektronickou poštou

Každý soutěžící dává svůj souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení na listině výherců, která bude zveřejněna na internetových stránkách, které provozuje společnost Sanotéka s.r.o..

Účastník soutěže tímto poskytuje společnosti Sanotéka s.r.o. souhlas, aby jeho e-mailovou adresu zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem zasílání obchodních nabídek a služeb. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

 

Soutěžní otázku najdete na www.sanoteka.com / soutěž

Soutěž