Přípravky dle nemocí
Produkty které obsahují ...
Navíc

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

DODACÍ LHŮTA  
Pokud jste si vybrali zboží, které je skladem, bude zboží doručeno do druhého pracovního dne.
Při objednávce obdržené po13:00 hod., bude doručena, až následující den.
Pokud jste si zvolili platbu předem (na účet), zboží vám zašleme, až po připsání peněz na náš účet.
Produkt, který není skladem vám bude doručen do 3 až 5 dnů.

PLATBA
Platba na dobírku: poštovné a balné 120 Kč - balík do ruky.
Platba převodem: poštovné a balné 90 Kč (cena platí pro platbu předem na účet 6900871001/5500, variabilní symbol je číslo vaší objednávky)
 Objednávku si můžete také vyzvednout osobně v Brně. (lhůta na osobní odběr je 7 pracovních dní, poté bude objednávka stornována)

Zasíláme na Slovensko:
Platba na dobírku: poštovné a balné 300,-Kč - obchodní balík.
Platba převodem: poštovné a balné 230,-Kč (cena platí pro platbu předem na účet 6900871001/5500,  IBAN: CZ9855000000006900871001, variabilní symbol je číslo vaší objednávky)

OSOBNÍ ODBĚR

 Brno
- kamenný obchod
 Sanotéka, Husitská ul. 8A, Brno - Královo Pole
 Provozní doba: Po - Čt  09:00 - 13:00 * 14:00 - 17:00 hod 

                          Pá      09:00 -13:00 * 14:00 - 16:00 hod
Tel: +420 608 712 535

O vyzvednutí objednávky budete vždy informování e-mailem a sms zprávou.

SLEVY NA NÁKUPY - Věrnostní program:
Registrací v našem e-shopu Sanotéka získáte automaticky slevu 2% na každý váš nákup!
Při dosažení určité částky a počtu objednávek dostanete od nás slevu místo 2%   4% na každý váš nákup.

POŠTOVNÉ ZDARMA:
Při nákupu nad 1.800 Kč je poštovné a balné ZDARMA. Týká se jen zasílání na území ČR.
Pří nákupu nad 4.000 Kč poštovné a balné ZDARMA. Týká se jen zasílání do SR.

Platba předem na účet 6900871001/5500  s variabilním symbolem vaší objednávky, musí být uhrazena do 10. dnů, ode dne přijetí vaší objednávky.
Pokud objednávka nebude uhrazena do 10. dnů, bude objednávka STORNOVÁNA!!!

STORNO OBJEDNÁVKY
 Objednávku lze stornovat pouze v den objednání, jelikož ten den nebo nejpozději druhý den je objednávka odeslána. Telefon pro Storno objednávky: 608 712 535

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 Záruční doba
 
Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě.
Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do...“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např. Je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci. 

Záruční list
Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
 
Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kontrola zásilky
Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.
 
Uplatnění reklamace

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dodacího listu, záručního listu, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu.

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:

Sanotéka s.r.o.
 Husitská 8A
 612 00 Brno- Královo Pole

Tel: 608 712 535
 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu Sanoteka.cz, a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě (s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží) či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických (údaje jsou předávány přepravní společnosti), statistických a marketingových důvodů.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu (postačí emailem) s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu Sanoteka.cz dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv zrušit a to tím způsobem, že zašle emailovou zprávu na info@sanoteka.cz nebo své rozhodnutí sdělí prodejci telefonicky či písemně.
Údaje, které prodejce o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv jednostranně změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Závěrečná ustanovení

Prodejce si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. O změnách v obchodních podmínkách bude zákazníky informovat vhodným způsobem na internetových stránkách Sanoteka.cz.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 15. Ledna 2012.